මා දැනට ලබාගෙන සිටිනවාවත් දැනටම සම්පූර්ණවී සිටිනවාවත් නොවේ. නුමුත් යමක් පිණිස ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ මා අල්ලාගත්සේක්ද, ඒක අල්ලාගන්ට වීර්යකරමින් මමත් දුවගනයමි. සහෝදරයෙනි, මම තවමත් අල්ලාගත්තෙමියි නොසිතමි. නුමුත් එකක් කරමි, එනම්, පස්සෙන් තිබෙන දේ මතකනැතිකොට, ඉස්සරහට තිබෙන ඒවා දෙසම බලාගන යමින්,ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ දෙවියන්වහන්සේගේ උතුම් කැඳවීමේ දිනුම පිණිස දිනුම්පළ කරා දුවමි.  පිලිප්පි 3  12-15

ඔබ ඔබගේ අතිතය අමතක කර දමන්න ඔබ වෙර දමා තිබෙනවාද? නමුත් බොහො දෙනෙකුට මෙහි අරුත නොතේරෙන්නේය.  ඔවුන් සිතනවා මම ඒ දේවල් අමතක කරන්නේ කෙසේද? අමතක කිරිම යන්න තම කෑමෑත්තෙන්ම ඒය අමතක කර සිත වෙනත් දිශාවකට යොමු කර තෑබිම  ලෙසද හෑදින්විය හෑක.  මේ පදයට අනුව මෙය නොදෑනුවත්වම වන දෙයක් නොව මෙය ඔබ වෙර දරා කර යුත්තක්ය මන්ද එය ඔබව පරාජය කිරිමට ඉඩ නොදෙන්න.     අතිතයේ හොද සහ නරක දෙකම අප අමතක කර දෑමිය යුතුය. මන්ද සමහර වේලාවල් වලදි ඔබගේ අතිත ජයක්ග්‍රාහනද ඔබගේ ඉදිරියට බධාවක්ය. අප අපගේ අතිතය අතහෑර නොදෑමු විට අලුත් දේ වෑලද ගත නොහෑකිය. 

ඔබට අතිතයේ සිදු වුයේ කුමක්ද කියා වෑදගත් නෑත.  අද දවසේ ඔබගේ අනාගතය වෙනුවෙන් තීරණයක් ගන්න. ඉදිරියේ ඔබට ඉතා යහපත් දේ ඈති බව විශ්වාස කරමින් ඉදිරියට යන්න.  උන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් සෑම විටම ක්‍රියා කරන්නේය.  එය විශ්වාස කරන විට දෙවිදුන් ඔබට සුදානම් කල ඒ සම්පුර්ණ ජිවිතයට ඔබ පිය නගනු ඈත. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *