හරි වෙලාව

තවද යහපත්කම්කිරීමට මැළිනොවෙමු; මක්නිසාද අපි ක්ලාන්ත නොවෙමු නම්, නියම කාලයේදී කපාගන්නෙමුව.ගලාති 6 :9 ඔබ යෑදුමෙන් යමක් ලෑබීමට බොහෝ කාලයක් බලා සිටිනවාද? ඔබ දෙවිදුන්ගේ පොරොන්දුව ලබා ගෑනීමට බොහෝ කාලයක් බලා සිටිනවා Continue Reading

Posted On :
Category:

පුදුමයේ පියානන්

මක්නිසාද අප ඇසූ දුටු දේ ගැන කථානොකර සිටින්ට අපට නුපුළුවනැයි කීවෝය.  ක්‍රියා 4:20 ඔබ ජිවිතයේ ඉතා සතුටින් උන දෙයක් ගෑන සෑම දෙනාටම පවසමින් දිව ගිය අවස්ථාවක් ඈත්ද? ඔබ සම්බන්ධකමක් නිසා හෝ Continue Reading

Posted On :
Category:

ආවරණය වන්න

නුමුත් තෘෂ්ණා පූර්ණකරන පිණිස මාංසයට ඉඩනොදී, ස්වාමීවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පැළඳගන්න.රෝම 13 :14 ඔබගේ ජිවීතයේ නවතා දෑමීමට උවමනා කරන්නාවු දෙයක් තිබේද? සමහර විට හෑසිරීමක්, ඈබ්බෑහිවීමක්, නෑතහොත් දෙවිදුන්ට අප්‍රසන්න දෙයක් තීබේද? ආදම් Continue Reading

Posted On :
Category:

ඉදිරියටම යන්න

13සහෝදරයෙනි, මම තවමත් අල්ලාගත්තෙමියි නොසිතමි. නුමුත් එකක් කරමි, එනම්, පස්සෙන් තිබෙන දේ මතකනැතිකොට, ඉස්සරහට තිබෙන ඒවා දෙසම බලාගන යමින්, 14ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ දෙවියන්වහන්සේගේ උතුම් කැඳවීමේ දිනුම පිණිස දිනුම්පළ කරා දුවමි   පිලිප්පි Continue Reading

Posted On :