දෙවිදුන් ඔබව තෘප්තිමත් කරයි

ඔව්හු විපත්ති කාලයේදී ලජ්ජා නොවන්නෝය.දුර්භික්ෂ දවස්වලදී තෘප්තියට පැමිණෙන්නෝය.  ගීතාවලිය 37:19 ඔබ දෙවිදුන්ගේ අනුග්‍රාහයෙන් යුත් වසරක් බලාපොරොත්තු වනවාද? ඔබ ගබඩා පිරවු වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වන්නේද?  මෙම පදය බලන්න ධර්මිෂ්ථයන් යනු දෙවිදුන්ගේ අණ පිළිපදින්නන්ය. Continue Reading

Posted On :
Category:

ඔබව බේරන සේක

16උන්වහන්සේ උඩින් අත පොවා මා අල්වාගත්සේක;බොහෝ ජලධාරාවලින් මා ඇදගත්සේක.17උන්වහන්සේ මාගේ බලවත් සතුරාගෙන්ද මට වෛරවූවන්ගෙන්ද මා මුදාගත්සේක, මක්නිසාද ඔව්හු මට වඩා බලසම්පන්න වූය.  ගීතාවලිය 18: 16-17 ඔබගේ ජිවිතයේ කුමන ගෑටළුවකට ඔබ මුහුන Continue Reading

Posted On :