සියල්ල නිම වු විට

තවද එක වරක් මරණයත් ඉන්පසු විනිශ්චයත් මනුෂ්‍යයන්ට නියමව තිබෙන්නාක්මෙන්ම,   හෙබ්‍රෙව් 9:27 අපගේ සමාජයේ බොහෝ පිරිසක් තමාගේ ජිවිතයේ වෙහෙසවන්නේ තවත් පුද්ගලයෙකුව අභිබවා යාමට හෝ ඔවුන්ගේ අනුමෑතිය ලබා ගෑනිමටය. නමුත් ඔවුන්ගේ ජිවිතයේ Continue Reading

Posted On :
Category:

පාලනයෙන් තොර වීමකදි

සිහි කල්පනාව ඇති මනුෂ්‍යයා ඉක්මනට නොකිපෙයි;  වරදක් නොසලකා හැරීමද ඔහුගේ ගෞරවයක්ය.  හිතෝපදේශ 19:11 සෑමදාම අපගේ ජිවිතයේ අපගේ සිත අමනාප කර ගෑනීමට බොහො අවස්ථාවන් උදා වන්නේය. සෑලසුම් කල දෙයක් ඉටු නොවීම. කෙනෙක් සමග Continue Reading

Posted On :
Category:

දෙවිදුන් ඔබට පක්ෂව සිටින සේක

භයනොවන්න. මක්නිසාද ඔවුන් සමඟ සිටින්නන්ට වඩා අප සමඟ සිටින්නෝ බොහෝයයි කීවේය. 2 රාජාවලිය 6:16 සෑම දෙනාවම ජිවිතයේ පරාජය හා සතුරාගේ පීඩාවෙන් පීඩාව අදිකව දෑනෙන විට. ඔබට විරුද්ධව පෑමිනෙන සතුරන් ප්‍රමානය වෑඩියෑයි Continue Reading

Posted On :