සියල්ලම නොමිලේ

එවිට පේතෘස් තමාගේ මුඛය හැර කථාකොට:සැබවින් දෙවියන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ගේ තරාතිරම් නොබලන කෙනෙක්ය. සියලු ජාතීන් අතරේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි භය ඇතිව ධර්මිෂ්ඨකම් කරන තැනැත්තේ උන්වහන්සේට ප්‍රසන්න බව සැබවින්ම මට පෙනේ.  ක්‍රියා 10: 34-35 දෙවිදුන්ගේ ආත්මය Continue Reading

Posted On :