සෑබෑ සෑනසිල්ල

මනුෂ්‍යයෙකු තමාගේ මවු විසින් සනසනු ලබන්නාක්මෙන් මම ඔබ සැම සනසන්නෙමි; යෙරුසලම තුළද ඔබ සැම සැනසෙනවා ඇත  යෙසායා 66:13 අපගේ ජිවිතයේ අපට අභියෝගයන්ට මුහුන දීමට සිදුවීමේදි , අප සෑම විටම අපට හුරු Continue Reading

Posted On :