සම්බන්ධව සිටින්න

මිදිවැල මමය, ඔබ සැම අතුය. යමෙක් මා තුළෙහි පවතින්නේද, මම ඔහු තුළෙහි පවතිම්ද, ඒ තැනැත්තේ බොහෝ ඵල දරයි. මක්නිසාද මාගෙන් වෙන්ව කිසිවක් කරන්ට ඔබ සැමට බැරිය.  ශු. යොහන් 15:5  ඔබට් ඔබගේ Continue Reading

Posted On :
Category:

සම්බන්ධව සිටින්න

උන්වහන්සේ ක්ලාන්තවූ අයට ශක්තිය දෙනසේක; බලය නැත්තාට සවිය වැඩිකරනසේක.  යෙසායා 40 : 29 අප සෑම දෙනාම ප්‍රශ්න දරාගත නොහෑකිව, අපගේ ශක්තිය හීන වන අවස්ථාවන් ඈත. නමුත් ඔබව බලාපොරොත්තුවක් හා පිළිතුරක් නෑතිව Continue Reading

Posted On :