යහපත් දේ නොවලක්වන සේක

මක්නිසාද දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ සූර්යයෙක්ය, පලිහක්ය.ස්වාමීන්වහන්සේ අනුග්‍රහයත් මහිමයත් දෙනසේක.අවංකලෙස හැසිරෙන්නන්ගෙන් කිසි යහපතක් නොවලක්වනසේක. ගීතාවලිය 84:11 ඔබට දෙවිදුන්ගේන් උවමනා වන්නේ කුමක්ද? ඔබට සමාදානය , ආර්ථික සෑපයුම හෝ මගපෙන්විම වුවමනාද? දෙවිදුන්ගේ වචනයේ පොරොන්දු වනවා උන් වහන්සේ ඉදිරියේ යහපත්ව Continue Reading

Posted On :