පීඩිතයින් වෙත යන්න.

සැබවක් ඔබ සැමට කියමි-මාගේ මේ සහෝදරයන්ගෙන් ඉතා කුඩා කෙනෙකුට නුමුත් ඔබ සැම ඒක කළහුද ඒක කළේ මටයයි කියනසේක. ශු. මතෙව් 25:40 ඔබගේ ජිවිතයේ පරිනත බාවය තීරනය කරන්නේ ඔබට කිසිවක් කල නොහෑකි Continue Reading

Posted On :