දෙවිදුන් අප සමගය

මේ සියල්ල සිද්ධවූයේ-බලව, කන්‍යාව ගර්භිණීව පුත්‍රයෙකු බිහිකරන්නීය;උන්වහන්සේට එම්මානුවෙල් යන නාමය තබනවා ඇත.කියා ස්වාමීන්වහන්සේ අනාගතවක්තෘ ලවා කියෙවු කීම සම්පූර්ණවන පිණිසය. ඒ නාමයේ අර්ථය නම් දෙවියන්වහන්සේ අප සමඟය යනුයි.  ශු. මතෙව් 1-22 බයිබලයේ,  යේසුස් Continue Reading

Posted On :