අවසර දීම සහ අනුමත කිරිම

මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේගේ පොරොන්දු කොපමණ වුණත් උන්වහන්සේ තුළ එසේය කියා වේ. එහෙයින් අප කරණකොටගෙන දෙවියන්වහන්සේට ගෞරවය පැමිණෙන පිණිස, උන්වහන්සේ කරණකොටගෙන ආමෙන්ය කියාත් වේ.  2 කොරින්ති 1:20 ඔබ දන්නවාද ඔබගේ ජිවිතයේ ඔබට වුවමනා Continue Reading

Posted On :