යහපත් දේ නොවලක්වන සේක

මක්නිසාද දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ සූර්යයෙක්ය, පලිහක්ය.ස්වාමීන්වහන්සේ අනුග්‍රහයත් මහිමයත් දෙනසේක.අවංකලෙස හැසිරෙන්නන්ගෙන් කිසි යහපතක් නොවලක්වනසේක. ගීතාවලිය 84:11 ඔබට දෙවිදුන්ගේන් උවමනා වන්නේ කුමක්ද? ඔබට සමාදානය , ආර්ථික සෑපයුම හෝ මගපෙන්විම වුවමනාද? දෙවිදුන්ගේ වචනයේ පොරොන්දු වනවා උන් වහන්සේ ඉදිරියේ යහපත්ව Continue Reading

Posted On :

දෙවිදුන් අප සමගය

මේ සියල්ල සිද්ධවූයේ-බලව, කන්‍යාව ගර්භිණීව පුත්‍රයෙකු බිහිකරන්නීය;උන්වහන්සේට එම්මානුවෙල් යන නාමය තබනවා ඇත.කියා ස්වාමීන්වහන්සේ අනාගතවක්තෘ ලවා කියෙවු කීම සම්පූර්ණවන පිණිසය. ඒ නාමයේ අර්ථය නම් දෙවියන්වහන්සේ අප සමඟය යනුයි.  ශු. මතෙව් 1-22 බයිබලයේ,  යේසුස් Continue Reading

Posted On :

වෙනසක් පෑමිනේ

ඔබ කාරණයක් නියමකරගත් කල්හි ඒක ඔබට ස්ථිරවන්නේය;ඔබේ මාර්ග කෙරෙහිද එළිය බැබළෙන්නේය. යෝබ් 22:28 අද දවසේ නියම කර ගන්න වෙනසක් පෑමිනේ, ඔබට වුවමනා කුමක්ද, සුවයේ වෙනසක්ද, ආර්ථිකයේ වෙනසක්ද? සම්බන්ධකම්වල වෙනසක්ද. ඔබගේ ඈස් Continue Reading

Posted On :