දෙවිදුන්ගේ අනුමත කිරිම්

මනුෂ්‍යයාගේ සිත ඔහුගේ මාර්ගය යොමුකරවයි;එහෙත් ඔහුගේ පාද හසුරුවන්නේ   හිතෝපදේශ 16:09 ඔබගේ ජිවිතයේ සම්පුර්ණත්වය ලගා කර දීම සදහ සෑලසුම් සහගතව දෙවිදුන් ඔබගේ ජිවිතයේ පුද්ගලයින්ව පත් කර තිබේ. ඔබ ඔවුන්ව නොදන්නවා විමට Continue Reading

Posted On :

දෙවිදුන්ගේ වේලාව

මාගේ කාලයන් ඔබ අතේය.මාගේ සතුරන් අතින්ද මට පීඩා කරන්නන්ගෙන්ද මා මුදාහැරිය මැනව. ගීතාවලිය 31:15 අපගේ ජිවිතයේ බොහෝ වේලාවට යමක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නේය. සිහිනයක් ඉටු වන තුරු , නෑතහොත් ජිවන සහකාරිය හමු වන Continue Reading

Posted On :

ඔබව තෙලින් ආලෙප කරන සේක

මාගේ සතුරන් ඉදිරියෙහි ඔබ මට කෑම මේසයක් පිළියෙළ කරනසේක.මාගේ හිස තෙලින් ආලේපකළසේක;මාගේ කුසලාන උතුරායයි.  ගීතාවලිය 23:5  බයිබලයේ තෙල් දෙවිදුන්ගේ ආලෙපය ලෙස හදුන්වා දෙයි. තෙල් වලින් කරන්නේ කිමක්ද?  සිරවු දෙයක් ලිහිල් කිරිමට Continue Reading

Posted On :