ඔබව පුදුමයට පත් පත් කරන සේක,

තවද මා විසින් අද ඔබට අණකරන ඔබේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේගේ සියලු ආඥා රක්ෂාකරන්ට බලාගන්න ලෙස උන්වහන්සේගේ හඬට ඕනෑකමින් කන්දෙන්නෙහි නම් ඔබේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ පොළොවේ සියලු ජාතීන්ට වඩා ඔබ උසස් කොට තබනසේක. ද්වීතීය කථාව 28:01 පුදුමයනම් Continue Reading

Posted On :

තෙරුම් ගත නොහෑකි ලිපි ගොනුව

ස්වාමිනි, මාගේ සිත උඩඟු නොවේ, මාගේ ඇස්ද උදාර නොවේ; මහත් කාරණාවලවත් මාගේ පමණට වැඩිවූ මහත් ක්‍රියාවලවත් මැදි නොවෙමි. ගීතාවලිය 131:01 ඔබගේ ජිවිතයේ සෑලසුම් නොකල දෙයක් සිදු වු විට, ඔබ එයට හේතු Continue Reading

Posted On :

සෑබෑ සෑනසිල්ල

මනුෂ්‍යයෙකු තමාගේ මවු විසින් සනසනු ලබන්නාක්මෙන් මම ඔබ සැම සනසන්නෙමි; යෙරුසලම තුළද ඔබ සැම සැනසෙනවා ඇත  යෙසායා 66:13 අපගේ ජිවිතයේ අපට අභියෝගයන්ට මුහුන දීමට සිදුවීමේදි , අප සෑම විටම අපට හුරු Continue Reading

Posted On :

සෑමවිටම ඔබ සමගයි

දෙවියන්වහන්සේ අපේ සරණ හා ශක්තියය, දුකේදී ඉතා ළංවූ පිහිටක්ය. ගීතාවලිය 46.01 දෙවිදුන් ඔබ සමගය, එහි අර්ථයනම් උන් වහන්සේ ඔබ සමග සෑම විටම ඔබගේ දුකෙදි සහ සතුටේදි දෙකෙහිම ඔබ සමග යන්නයි. උන් Continue Reading

Posted On :

දාවිත් ලෙස පවසන්න

මම ඔබට ස්තුතිකරන්නෙමි;මක්නිසාද මම භයානකලෙසත් පුදුම ලෙසත් සාදනලද්දෙමි.ඔබගේ කර්මාන්ත ආශ්චර්යමත්ය;මාගේ ආත්මයද ඒ බව මනාකොට දනියි. ගීතාවලිය 139:14 මම දෙවිදුන්ගේ පුදුම මෑවිල්ලක්ය. භායානක ලෙස සෑදුවාවු දෙයක්ය. මම තෑලෑන්තයන්ගෙන් පිරිනු කෙනෙක්ය. දෙවිදුන් මට Continue Reading

Posted On :

හරි තෑනේදි ආශිර්වාදය

මාගේ ගෘහයෙහි භෝජන තිබෙන පිණිස ඔබ සැම ගබඩාගෙට ඔතු සියල්ල ගෙනවුත්, මා විසින් ඔබ සැමට අහසේ කවුළු ඇර ඉඩම් මදිවෙන තරම් ඔබ සැමට ආශීර්වාදයක් වගුරුවා දෙන්නේ නැද්ද කියා එයින් මා Continue Reading

Posted On :

යහපත් දේ නොවලක්වන සේක

මක්නිසාද දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ සූර්යයෙක්ය, පලිහක්ය.ස්වාමීන්වහන්සේ අනුග්‍රහයත් මහිමයත් දෙනසේක.අවංකලෙස හැසිරෙන්නන්ගෙන් කිසි යහපතක් නොවලක්වනසේක. ගීතාවලිය 84:11 ඔබට දෙවිදුන්ගේන් උවමනා වන්නේ කුමක්ද? ඔබට සමාදානය , ආර්ථික සෑපයුම හෝ මගපෙන්විම වුවමනාද? දෙවිදුන්ගේ වචනයේ පොරොන්දු වනවා උන් වහන්සේ ඉදිරියේ යහපත්ව Continue Reading

Posted On :

දෙවිදුන් අප සමගය

මේ සියල්ල සිද්ධවූයේ-බලව, කන්‍යාව ගර්භිණීව පුත්‍රයෙකු බිහිකරන්නීය;උන්වහන්සේට එම්මානුවෙල් යන නාමය තබනවා ඇත.කියා ස්වාමීන්වහන්සේ අනාගතවක්තෘ ලවා කියෙවු කීම සම්පූර්ණවන පිණිසය. ඒ නාමයේ අර්ථය නම් දෙවියන්වහන්සේ අප සමඟය යනුයි.  ශු. මතෙව් 1-22 බයිබලයේ,  යේසුස් Continue Reading

Posted On :

වෙනසක් පෑමිනේ

ඔබ කාරණයක් නියමකරගත් කල්හි ඒක ඔබට ස්ථිරවන්නේය;ඔබේ මාර්ග කෙරෙහිද එළිය බැබළෙන්නේය. යෝබ් 22:28 අද දවසේ නියම කර ගන්න වෙනසක් පෑමිනේ, ඔබට වුවමනා කුමක්ද, සුවයේ වෙනසක්ද, ආර්ථිකයේ වෙනසක්ද? සම්බන්ධකම්වල වෙනසක්ද. ඔබගේ ඈස් Continue Reading

Posted On :