දිගින් දිගටම අයදින්න.

ඉල්ලන්න, එවිට ඔබ සැමට දෙනුලැබේ; සොයන්න, එවිට ඔබ සැමට සම්බවේ; තට්ටුකරන්න, එවිට ඔබ සැමට දොර හරිනු ලැබේ. ශු. මතෙව් 7.7 සමහර වේලාවන් වලදි අප අපිට වුවමනා ආකරයට යමක් සිදු නොවුනාවු අවස්ථාවන් Continue Reading

Posted On :

සිතුවට වඩා ලංව ඈත.

එබැවින් මහත් විපාකයක් ඇත්තාවූ ඔබ සැමගේ නිසැකකම අත් නාරින්න.  හෙබ්‍රෙව් 10:35  ඔබ යමක් ගෑන යදිමින් එය ලෑබෙන තුරු විශ්වාසයෙන් සිටිනවාද? එය ලෑබිමට සිතුවට වඩා කාලයක් ගත වෙමින් තිබෙනවාද? බොහෝ දෙනෙකුට ආශිර්වාදය Continue Reading

Posted On :

ඔබගේ ජයක්ග්‍රාහනය මතක තබා ගන්න.

තවද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ නිතරම අප ජයට පමුණුවන්නාවූ, සියලු තැන්වල අප ලවා උන්වහන්සේව දැනගැනීම නැමති සුවඳ පතුරුවන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේට ස්තුතිවේවා.  2 කොරින්ති 2:14 ඔබ ඔබගේ මතකයේ කුමන දේවල් මතක තබා ගෙන සිටිද? ඔබ Continue Reading

Posted On :

අවසර දීම සහ අනුමත කිරිම

මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේගේ පොරොන්දු කොපමණ වුණත් උන්වහන්සේ තුළ එසේය කියා වේ. එහෙයින් අප කරණකොටගෙන දෙවියන්වහන්සේට ගෞරවය පැමිණෙන පිණිස, උන්වහන්සේ කරණකොටගෙන ආමෙන්ය කියාත් වේ.  2 කොරින්ති 1:20 ඔබ දන්නවාද ඔබගේ ජිවිතයේ ඔබට වුවමනා Continue Reading

Posted On :

සෑම විට ස්තුතිවන්ත වන්න

සියල්ලේදී ස්තුතිකරන්න. මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ ඔබ සැම ගැන දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත මේය.  1 තෙසලෝනික 5:18 ඔබ සෑම අවස්ථාවකදිම ඔබ දෙවිදුන්ට ස්තුතිය පුදනවාද? සමහර විට ඔබ එය එසේ කරනවා විය හෑකිය. නමුත් Continue Reading

Posted On :