බලාපොරොත්තු නොවුනාවු වෙනස

ඉතින් අප තුළ ක්‍රියාකරන්නාවූ බලයේ හැටියට අපි ඉල්ලන නොහොත් සිතන හැම දේට වඩා ඉතා අධිකලෙස කරන්ට බලය ඇත්තාවූ තැනන්වහන්සේටම, 21සියලු පරම්පරාවන් දක්වා සභාවෙහි ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ සදාකාලයටම ගෞරවය වේවා. ආමෙන්.  එපීස 3 Continue Reading

Posted On :

දිගින් දිගටම අයදින්න.

ඉල්ලන්න, එවිට ඔබ සැමට දෙනුලැබේ; සොයන්න, එවිට ඔබ සැමට සම්බවේ; තට්ටුකරන්න, එවිට ඔබ සැමට දොර හරිනු ලැබේ. ශු. මතෙව් 7.7 සමහර වේලාවන් වලදි අප අපිට වුවමනා ආකරයට යමක් සිදු නොවුනාවු අවස්ථාවන් Continue Reading

Posted On :

සිතුවට වඩා ලංව ඈත.

එබැවින් මහත් විපාකයක් ඇත්තාවූ ඔබ සැමගේ නිසැකකම අත් නාරින්න.  හෙබ්‍රෙව් 10:35  ඔබ යමක් ගෑන යදිමින් එය ලෑබෙන තුරු විශ්වාසයෙන් සිටිනවාද? එය ලෑබිමට සිතුවට වඩා කාලයක් ගත වෙමින් තිබෙනවාද? බොහෝ දෙනෙකුට ආශිර්වාදය Continue Reading

Posted On :

ඔබගේ ජයක්ග්‍රාහනය මතක තබා ගන්න.

තවද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ නිතරම අප ජයට පමුණුවන්නාවූ, සියලු තැන්වල අප ලවා උන්වහන්සේව දැනගැනීම නැමති සුවඳ පතුරුවන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේට ස්තුතිවේවා.  2 කොරින්ති 2:14 ඔබ ඔබගේ මතකයේ කුමන දේවල් මතක තබා ගෙන සිටිද? ඔබ Continue Reading

Posted On :