බලාපොරොත්තුව අල්ලා ගන්න

සොරා එන්නේ සොරකම්කරන්ටත් මරන්ටත් විනාශකරන්ටත් පමණක්ය. මා ආවේ ඔවුන්ට ජීවනය ලැබෙන පිණිසත් එය අධිකලෙස ලැබෙන පිණිසත්ය.  ශු. යොහන් 10:10 යෙසුස් සෑම විටම ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්නේය. ඔබගේ ආත්මයට ආලෝකය ගෙනෙන පිනිස Continue Reading

Posted On :

සියල්ලම නොමිලේ

එවිට පේතෘස් තමාගේ මුඛය හැර කථාකොට:සැබවින් දෙවියන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ගේ තරාතිරම් නොබලන කෙනෙක්ය. සියලු ජාතීන් අතරේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි භය ඇතිව ධර්මිෂ්ඨකම් කරන තැනැත්තේ උන්වහන්සේට ප්‍රසන්න බව සැබවින්ම මට පෙනේ.  ක්‍රියා 10: 34-35 දෙවිදුන්ගේ ආත්මය Continue Reading

Posted On :

නිතරම කතා කරන්න

සෑම කල්හිම ස්වාමීන්ට ප්‍රශංසා කරමි. උන්වහන්සේගේ වර්ණනාව මාගේ මුඛයෙහි නිතරම පවත්නේය.ගීතාවලිය 34:01 ඔබ ද අවදි වු විට දෙවිදුන්ගේ යහපත් බාවය ඔබගේ ජිවිතෙයේ බලාපොරොත්තු වුයේද? ඔබගේ අවදානය ඔබගේ ජයක්ග්‍රාහනය දෙසට යොමු කලේද? Continue Reading

Posted On :