විශ්වාස කිරිම එය දෑකිමයි

දෙවියන්වහන්සේගේ වචනයෙන් ලෝකවල් මවනු ලැබූ බවද, මෙසේ, දකින දේවල් පෙනෙන දේ වලින් හට නොගත් බවද ඇදහිල්ලෙන් තේරුම්ගනිමුව. හෙබ්‍රෙව් 11:3 ඔබව දෙවිදුන් නිර්මාණය කරනු ලෑබුවේ. ආශිර්වාදමත් සම්පුර්ණ වු ජිවිතයක් ගත කිරිමටය. නමුත් Continue Reading

Posted On :

වෙනසක් උවමනාද?

ඔබ කාරණයක් නියමකරගත් කල්හි ඒක ඔබට ස්ථිරවන්නේය;ඔබේ මාර්ග කෙරෙහිද එළිය බැබළෙන්නේය යෝබ් 22:28 අපගේ ජිවිතයේ සමහර තෑන් වෙනස් කර ගත යුතුයි යෑයි සිතෙන තෑන් හා ඔබට වෙනසක් උවමනායෑයි සිතෙන තෑන් Continue Reading

Posted On :

ප්‍රවීනයෙකු වන්න

තමාගේ වැඩෙහි දක්ෂවූ මනුෂ්‍යයෙකු දකින්නෙහිද?ඔහු පහත් අය ඉදිරියෙහි නොව රජුන් ඉදිරියෙහි සිටින්නේය.   හිතෝපදේශ 22:29  සමහර වේලාවට එකම දේ කරමින්, සෑම දින වලදි කල් ගෙවන්නට සිදු වන අවස්ථා ඈත.  ඔබ උපරිම Continue Reading

Posted On :

ඈද තෑන් කෙලින් කරන සේක.

කාන්තාරයෙහි ස්වාමීන්වහන්සේගේ මාර්ගය සාදා, අපේ දෙවියන්වහන්සේට වනයෙහි මාවතක් සමතලාකරන්න. 4සියලු මිටි තැන් උස්වන්නේය, සියලු කඳු හා හෙල් පහත්කරනු ලබන්නේය. ඇද තැන් ඇදහරිනු ලබන්නේය, රළු තැන් සමතලාකරනු ලබන්නේය යෙසායා 40: 3-4 ඔබගේ ජිවිතයේ යම් Continue Reading

Posted On :