Today’s Word -දවසේ වචනය

Today's Word

Today’s Word

God have created you to be an extra ordinary person by fulfilling your destiny which he has placed in your heart. our daily inspirational and motivation message give you seed for the growth in your spiritual life and build your relation with God. Subscribe for this service please register your email by clicking the subscribe button in the Left menu God Bless you, Segal Ministries Sri lanka

දවසේ වචනය

දෙවිදුන් ඔබව ජයක්ග්‍රහයේකු විමට මිස පරාජිතයේකු විමට මෑවුවේ නෑත, අද දින සතුටින් දවස පටන් ගන්න, දෙවිදුන් ඔබට කර ඈති දේ සිහි කරන්න. මෙම දිනපතා ලෑබෙන ප්‍රරබෝදමත් කිරිමේ පනිවිඩයේන් ඔබට දිනපතා ආත්මිකව වර්ධනය විමට හා දෙවිදුන් සමග ඈති සම්බන්ධතාවය දියුණු කර ගෑනිමට උවමනා ශක්තිය ලබා ගෑනිමට මෙය මනා පිටුවහලක් වනු ඈත. මෙම සේවාව සමග දින පතා සම්බන්ධ විමට වම් පස ඈති සක්‍රිය කිරිමේ පිදුවට පිවිසිමෙන් ලියාපදින්චි විය හෑක. ඔබට ජේසු පිහිටයි. සේගාල් සේවය..

දෙවිදුන් ඔබට කථා කරයි සක්‍රිය කරගෑනිමට
දකුණු පස ඈති පෝරනය පුරවා ලියාපදිංචි වන්න.

 Get the today’s word              via E-mail 

Latest Posts

15-08-2018

14-08-2018

13-08-2018

11-08-2018

10-08-2018

Spread the love
 •  
  14
  Shares
 •   
 •   
 •   
 • 14
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •