එබැවින් මහත් විපාකයක් ඇත්තාවූ ඔබ සැමගේ නිසැකකම අත් නාරින්න.  හෙබ්‍රෙව් 10:35

ඔබ ඈදහිල්ලෙන් ඉල්ලු දෙයක් දෙවිදුන් ඔබට ලබා දීමට සිතුවට වඩා කාලයක් ඔබ බලාගෙන සිටින්න වුනු අවස්ථාවන් ඔබට තිබේද? සමහර වේලාවන් වලදි ඒ දෙය ලෑබීමට ඉතා ආසන්න වුවත් නොඉවසිලිවන්ත කම හේතුවෙන් ඒ දෙය ලෑබීමට ඉතා ආසන්න වුවත් ඔබ එය ලබා ගෑනිම අහිමි කර ගන්නේය. එය ඔබ වන්න ඉඩ නොදෙන්න. ඔබගේ අස්වෑන්නේ කාලය පෑමිනෙන තෙක් ඉවසන්න. ඔබ ඉක්මන් කේන්ති ගන්නාවු අවස්ථාවන් නෑතහොත් අධික මහන්සියෙන් සිටින්නාවු අවස්තාවන් වලදි බලාපොරොත්තුව අත් නොහරින්න. එයට විරුද්ධව යක්ෂයා සටන් වදින්නේ එය ලෑබීමට ඔබ ඉතා ආසන්න බෑවිනි.
අප නමස්කාර කරන්නේ විශ්වාසවන්ත දෙවි කෙනෙකුටය. ඔබ වෙනුවෙන් සෑම
මොහෝතේම ක්‍රියා කරන්නාවු දෙවි කෙනෙකුටය. උන් වහන්සේ පොරොන්දු වු දෙය ඔබට ලබා දෙන්නේය. ඔබ ගමන් කරන්නාවු පීඩාවන් වලට ඔබට ආශිර්වාද කරන්නේය. ඔබ සෑම විටම බලාපොරොත්තුවේන් සිටින විට ඔබගේ වචනයෙන් ශක්තිමත්ව මාගේ කාලය පෑම්නෙනේය මාගේ අස්වෑන්න දෙවිදුන් සුදානම් කරන්නේය යන්න ඔබ තුලට නෑවත නෑවතත් සිතෙන් පවසන්න. ඔබගේ ආශිරවාදය ඔබ සිතුවටත් වඩා ආසන්නව ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *