ස්වාමිනි, උදය වේලෙහි ඔබ මාගේ හඬ අසනසේක;
උදය වේලෙහි ඔබට මාගේ යාච්ඤාව පිළියෙළකොට බලාසිටින්නෙමි. ගීතාවලිය 5:3

බයිබලය දාවිත් තුමාව හදුන්වා දී ඈත්තේ දෙවිදුන්ගේ හදවත පසු පස ගියාවු කෙනෙක් ලෙසය.  දෙවිදුන් ඔහුගේ ජිවිතයේ කලාවු පුදුම දේවල් හා ක්‍රියාවන් නිසා ඔහු දෙවිදුන්ව දෑන සිටියේය.  නමුත් මේ පදයට අනුව ඔහු දවසට මුහුන දීමට ප්‍රථමව දෙවිදුන් ඉදිරියේ ඔහුගේ කාලය ගත කෙලේය. ජිවිතයේ කුමන කාලසීමාවක් ගත කරත් ඔහුගේ ප්‍රධාන අරමුණු අමතක කලේ නෑත.  ඔහුගේ පවුලේ අය ඔහුව කොන් කලේය, සාවුල් ඔහුව පන්නා දෑමුවේය ඔවුගේ අතින් විශාල වරදක් සිදු වුවත් ඔහු තේරුම් ගත්තා සෑම දිනම ඔහුට නව බලාපොරොත්තුවක් ඈති බවට. 

දාවිත් තුමා කල ලෙස,  දෙවිදුන් ඉදිරියේ සිටිම ප්‍රධාන දෙය බවට පත් කර ගත් විට උන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරිමට ඔබට අත් විදිය හෑකිය.  ජිවිතයේ කුමන දෙයක් වුවත් දෙවිදුන්ව හමු වීම ප්‍රධාන පුරුද්දක් බවට පත කර ගන්න. හෙට පටන් ඔබගේ ප්‍රථම පුරුද්ද දෙවිදුන් හමුවිම බවට පත් කර ගන්න. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *