මනුෂ්‍යයෙකු තමාගේ මවු විසින් සනසනු ලබන්නාක්මෙන් මම ඔබ සැම සනසන්නෙමි; යෙරුසලම තුළද ඔබ සැම සැනසෙනවා ඇත  යෙසායා 66:13

අපගේ ජිවිතයේ අපට අභියෝගයන්ට මුහුන දීමට සිදුවීමේදි , අප සෑම විටම අපට හුරු පුරුදු දේ වලින් අප නිදහසක් සෙවිමට උත්සහා කරයි. එය යම් කිසි කාර්යයක් විය හෑකිය. නෑතහොත් සබදකමක් විය හෑකිය නෑතහොත් ඔබ කිරිමට කෑමති දෙයක් කිරිමෙන් සෑනසුමක් සෙවිමට උත්සහා කරයි. නමුත් කණගාටුවට කරුනනම් ඒ සෑම දෙයකින්ම අපට ගෙන දෙන්නේ තාවකාලික සතුටක් පමනි. සෑබෑ සෑනසුම සොයා ගත හෑක්කේ යේසුස් සමග පවත්නා සම්බන්ධයෙන් පමනි. 

සෑනසුමේ අර්ථයනම් ශක්තියක් හා බලාපොරොත්තුවක් දීම යන්නයි. කණගාටු වීම හෝ තෑවෙමින් ජිවත් විම ඉතා පහසු දෙයක්ය. නමුත් ඔබ අද දවසේ කුමණ ගෑටලුවක හෝ පීඩාවක සිටිනවාද? දෙවිදුන්ගේ බලාපොරොත්තුව ඔබට සෑනසුම ගෙන දීමයි. මවකු තම දරුවකු සනසන මෙන් ඔබව සෑනසීමට දෙවිදුන් සෑම විටම බලා ගෙන සිටියි. ඔබට ශක්තියත් බලපොරොත්තුවත් දීමට උන් වහන්සේ මහත් ආශාවෙන් සිටියි. උන් වහන්සේ දෙසට හෑරෙන්න, උන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයට ලං වන්න. ඔබව පීඩාවට පත් කරන්නාවු පුරුදු හා කාර්යයන් වලින් ඉවත් වන්න. උන් වහන්සේට ඔබගේ හදවත සුව කිරිමට ඉඩ දෙන්න. එලෙස කල විට ඔබට නෑගිටිමට ශක්තිය හා බලය ඔබ වෙත එවා ඔබගේ මුහුන දෙන්නාවු සෑම දෙයකින්ම ජය ගෑනිමට උන් වහන්සේ
ඔබට උපකාර කරන සේක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *