ස්තුතිකරමින් උන්වහන්සේගේ දොරටුවලින් ඇතුල්ව, ප්‍රශංසාකරමින් උන්වහන්සේගේ මණ්ඩපවලට පැමිණවේ.
උන්වහන්සේට ස්තුතිකරමින් උන්වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසාකරව්. ගීතාවලිය 100:4

ඈදහිලිවන්තයන් ලෙස, කිසිදු බියකින් තොරව දෙවිදුන්ගේ අභිමුකය වෙත පෑමිනිමට හෑකි වරප්‍රසාදය අපට ලෑබි ඈත. බයිබලයට අනුව උන් වහන්සේගේ සිංහාසනය වෙත පෑමින උන් වහන්සේගේ කරුණාව අපට ලෑබිය හෑකිය. මන්ද උන් වහන්සේ අපට ප්‍රේම කරන සේක, උන් වහන්සේ වෙතට දවසේ ඔනෑම මොහොතක අපට පෑමිනිය හෑක.මෙහි දක්වන ආකාරයට උන් වහන්සේ වෙතට පරන ආකාරයට නොපෑමිනිය යුතුය. උන් වහන්සේ වෙතට ස්තුති දීමෙන් පෑමිනිය යුතුය. උන් වහන්සේ වෙතට අප හිස් අතින් නොපෑමිනිය යුතුය. අපට රෑගෙන යා හෑක්කේ කුමක්ද? ස්තුති දීමත, ප්‍රසන්සාවත් හා නමස්කාරය අපගේ හදවත කෑප කරමින් රෑගෙන යා යුතුය.අප තේරුම්ගත යුතු කාරනාවනම් අපගේ නමස්කාරය ඉරිදා දිනට පමනක් සීමා නොවිය යුතුය. ප්‍රසන්සාව යනු ස්තුති කිරිමේ උසස්ම ස්ථානයයි. උන් වහන්සේ කරාවු සෑම දේ වෙනුවෙන් අප ස්තුති කල යුතුය. ප්‍රසන්සාව උන් වහන්සේගේ අවධානය දිනා ගන්නේය. උන් වහන්සේ ප්‍රසන්සාව මෑද ක්‍රියා කිරීමට ප්‍රසන්න වන සේක. එවිට උන් හන්සේගේ අභිමුකය අප වෙත පෙමිනෙන කල සතුරන් අප වෙතින් පලා යන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *