17මක්නිසාද අත්තික්කා ගස දළු නොලෑවත්, මුද්‍රිකවැල්වල පලදාවක් නොතිබුණත්;ඔලීව ගසේ ඵල හට නොගත්තත්, කෙත්වලින් භෝජන නොලැබුණත්;ගාලෙන් එළු බැටළු රැළ සිඳදමනු ලැබුවත්, පට්ටිවල ගවයන් නැතුව ගියත්; මම වනාහි ස්වාමීන්වහන්සේ කෙරෙහි සන්තෝෂවන්නෙමි, මාගේ ගැළවීමේ දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රීතිමත්වන්නෙමි.
හබක්කුක් 3:17
 

අප ජිවිතයේ අභියෝගයන් හා කුණාටු වලට මුහුන දීමට සිදුවේ. අපගේ හදවතේ
සෑගවුනාවු සිහිනයන් ඒ අභියෝග හමුවේ සාර්ථක වේයෑයි නොසිතෙන අවස්ථාවන් ඈත. මේ අමාරු කාල වලදි, අපට තේරිමක් ඈත. එයනම් ඒ සිහිනය අතහෑරිමත් නෑතහෝත් නොලද නමුත් එය ලෑබුනා කියන විශ්වාසයෙන් ඒ දෙසට ස්තුති කිරීමත්ය. එම ප්‍රසන්සාව දෙවිදුන්ට ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලස්වන්නේය. 

අප බොහෝ දෙනා සිතන ආකාරය, මම මේ දෙය ලෑබුන විට සතුටින් සිටිමි. මම මේ රෝගයෙන් සුව වු විට සතුටින් සිටිමි. නමුත් ඈදහිල්ල ක්‍රියා කරන්නේ අප එලෙස සිතන විට නොව. අප එය එසේ දිගින් දිගටම සිදු කරන විට දෙවිදුන්ට ක්‍රියා කල හෑකි වාතාවරනය සීමා කරන්නේය. උන් වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රසන්සාව මෑද සිදු වන්නේය, පලමුව ප්‍රසන්සාවත් ස්තුතියත් දෙන්න ඔබගේ අවධානය ඒ දෙසට දෙන විට ඔබට පක්ෂව සියල්ලේ ක්‍රියා කාරිත්වය සිදු වන්නේය.

  අද දවසේ ඔබ සිත පවතින්නේ කොතනද ? ඔබගේ අවධන උය යොමු කර ඈත්තේ කුමකටද? ප්‍රශ්නය කෙරෙහිද නෑතහොත් දෙවිදුන් කෙරෙහිද? උන් වහන්සේ ඔබට පක්ෂපාතීව සිටින සේක උන් වහන්සේ ඔබගේ දියුණුව දෑක සතුටු වන සේක. ඔබ සෑම අංශයකින්ම ජයගන්නවා දෑකීම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි. ඔබට නව මාවත් විවෘත කිරිමට උන් වහන්සේ බලා සිටින සේක . ඔබගේ ස්තුතියත් ප්‍රසන්සාවත් උන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ සෑම විටම තබන්න. දේවිදුන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය අත් විදින්න.

One thought on “වෙනස සොයන්න”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *