දෙවියන්වහන්සේගේ වචනයෙන් ලෝකවල් මවනු ලැබූ බවද, මෙසේ, දකින දේවල් පෙනෙන දේ වලින් හට නොගත් බවද ඇදහිල්ලෙන් තේරුම්ගනිමුව. හෙබ්‍රෙව් 11:3

ඔබව දෙවිදුන් නිර්මාණය කරනු ලෑබුවේ. ආශිර්වාදමත් සම්පුර්ණ වු ජිවිතයක් ගත කිරිමටය. නමුත් අප බොහෝ වේලාවට ඒ දෙය කරා නොයා දෙවිදුන් බලාපොරොත්තු වු ජිවිතයට වඩා පහත් ආකාරයෙන් ජිවත් වන්නේය. එයට හේතුව එය කෙසේ වන්නේ දෑයි සිතන බෑවිනි. නමුත් සෑබෑවන් ඈදහිල්ල යනු අපට නොපෙනෙන දෙයක් ගෑන විශ්වාස කිරිමය.  ඔබට වුවමනා සියලුම දේ ඔබට නොපෙනෙන්නාවු ලෝකයේ සියල්ල සුදානම්ව ඈත. 

ඔබට කල යුතු එකම දෙයනන් ඔබට ඒ දේ නොපෙනුනත් ඈදහිල්ලෙන් ඒ දේ දෑකිමය. එය උන් වහන්සේගේ වචනය බාවනා කිරිමෙන් කල හෑකිය.  එවිට ඔබ තුල ඈදහිල්ලත් ශක්තියත් ඔබ තුල තෑන්පත් වන්නේය.  ඒ ඈදහිල්ල දෙවිදුන් දුන් පොරොන්දුව ලබා ගෑනිමට ශක්තිය වන්නේය. මන්ද උන් වහන්සේ තුල සියල්ල කල හෑකිය. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *