මක්නිසාද දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ සූර්යයෙක්ය, පලිහක්ය.
ස්වාමීන්වහන්සේ අනුග්‍රහයත් මහිමයත් දෙනසේක.
අවංකලෙස හැසිරෙන්නන්ගෙන් කිසි යහපතක් නොවලක්වනසේක. ගීතාවලිය 84:11

ඔබට දෙවිදුන්ගේන් උවමනා වන්නේ කුමක්ද? ඔබට සමාදානය , ආර්ථික සෑපයුම හෝ මගපෙන්විම වුවමනාද? දෙවිදුන්ගේ වචනයේ පොරොන්දු වනවා උන් වහන්සේ ඉදිරියේ යහපත්ව හෑසිරෙන්නාට කිසිදු යහපතක් නොවලක්වන බව. නමුත් ඔබ සිතනවා ඈති මම යහපත් කෙනෙකු නොවේ මම දෙවිදුන් ඉදිරියේ නොකෑලෑල් කෙනෙකු නොවේ කියා සිතෙන්නට පුලුවනි. නමුත් ශුභ ආරංචියනම් ඔබ යේසුස් වහන්සේව ඔබගේ ගෑලවුම්කරු ලෙස පිලිගත් මොහෝතේ පටන්ම ඔබ නව කෙනෙක්ය, ඔබ නොකෑලෑල් කෙනෙකි. ඔබගේ අතීතයේ සියලු දේ දෙවිදුන් ඉදිරියේ මකා දමා ඈත. නමුත් ඔබ අකිකරු වන්නාවු අවස්ථාවන් තිබිය කෑහිය. නමුත් 1 යොහාන් 1.9 පවසන්
පරිදි අප අපගේ පවු කියා දෙමුනම්. අපව සමාව දීමටත් , පිරිසිදු කිරීමටත්
ධර්මිෂ්ඨයෙකු කීරිමටත් උන් වහන්සේ පක්ෂපාති වන්නේය.

අද දවසේ අප තේරුම්ගත යුතු දෙයනම් උන වහන්සේගේ කෑමෑත්ත උන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ වෙත එවා ඔබට ගෞරය අත් කර දිමය. අද දවසේ ඔබට පිරිසිදු විමට යමක් තිබේද? උන් වහන්සේ වෙතට යන්න ඔබට අත් හෑරිය යුතු දේ කියන්න. උන් වහන්සේ ඔබට සුදානම් කල දේ ලබා ගෑනිමට මාර්ගය තෑනිමට ඔබගේ හදවතේ ඉඩ දෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *