බලව, ස්වාමීන්වහන්සේගේ දූතයෙක් ස්වප්නයකින් ඔහුට පෙනී: දාවිත්ගේ පුත්‍රවූ යෝසෙප්, ඔබේ භාර්යාවවූ මරියා පාවාගන්ට භය නොවන්න. මක්නිසාද ඈ තුළ පිළිසිඳුණාවූ යමක් ඇද්ද එය ශුද්ධාත්මයාණන් කරණකොටගෙනය.  ශු. මතෙව් 1:20

දෙවිදුන්ගේ උබට දුන් කෑදවිමේ බර අධික ලෙස දෑනෙමින් එය ඉතා කාර්යය බහුල යෑයි ඔබට දෑනෙනවාද? සමහර වේලාවට ඔබ කෙතරම් හබාගෙන ගියත් අවසානයේ අවසානය ඔබ බලාපොරොත්තු වු දෙයක් නොවිය හෑකිය.  යොසෙප් මරියාව විවහා කර ගෑනිමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියේය නමුත් ඈය ගර්භනිව සිටියේය.   ඔහුට එය සිතා ගත නොහෑකි විය. නමුත් අත් වෑරදීමක වේයෑයි ඔහු බිය විය.  නමුත් දෙවිදුන් පනිවිඩ කරුවකු හරහා  යොසේප්ගේ මාර්ගය යහපත් බව පෙන්වීමට දෙවිදුන් කට යුතු කලේය. 

අද දවසේ දෙවිදුන් ඔබ කොතෑනක සිටිදෑයි දන්නා සේක.  ඔබ යා යුතු ස්ථානයට ගෙන යන අකාරය උන් වහන්සේ දන්නා සේක. ඔබ සෑලසුම් කල ආකාරයට එය නොවුනත්  උන් වහන්සේගේ හස්තය ඔබ කෙරේ සිටින්නේය.  ඔබ බිය විය යුතු නෑත.  උන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්නේය.   ඔබගේ සම්පුර්ණවත් ජිවිතය කරා ඔබව ගෙන යනු ඈත. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *