ඉතින් අප තුළ ක්‍රියාකරන්නාවූ බලයේ හැටියට අපි ඉල්ලන නොහොත් සිතන හැම දේට වඩා ඉතා අධිකලෙස කරන්ට බලය ඇත්තාවූ තැනන්වහන්සේටම, 21සියලු පරම්පරාවන් දක්වා සභාවෙහි ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ සදාකාලයටම ගෞරවය වේවා. ආමෙන්.  එපීස 3 – 21 

වසර 3ක කාලයක් රෑකියාවක් නොමෑතිව සිටි අයෙකු මම හදුනන්නේය. ඔහු වසර 25 පමන ඉදිකිරිම් අංශයේ ඉහල රෑකියාවක් කල අයෙකි. නමුත් වසර කිහිපයකට ප්‍රථමව ආර්ථිකය වෑටිම හේතුවෙන් අදාල සමාගමට ඔහුව සේවයෙන් ඉවත් කිරිමට සිදු විය. ඔහුට ඔහුගේ තනතුරට වඩා ඉත පහත් තනතුරු වල දුෂ්කර පලාත් වල සේවය කිරිමට සිදුවිය. ඔහුට ඔහ්ගේ විවහාය, සෞඛය හා ඉතිරි කිරිම් සියල්ල පරුදුවට තෑබිමට සිදු විය. මෙලෙස වසට තුනක්ම යන තෙක් මෙයින් ඔහු කිසි සාර්ථකත්වයක් නොවිය. නමුත් එක්
දිනක් ඔහු ප්‍රථමයෙන්ම සේවය කල ආයතනයට නොසිතු කොන්ත්‍රාත්තුවක් හමු විය.
එය කිරිමට සුදුසුම පුද්ගලයා මා දන්නා පුද්ගලයාය. ඒ බව හදුනා ගත් ඒ සමාගමේ ප්‍රධානියා ඔහුට නෑවතත් සේවයට පෑමිනෙන ලෙස ආරාධනා කලේය. එපමනක් නොව ඔහුට අහිමි වුනාවු සියලු දේ වලට වඩා වෑඩියෙන් ඔහු ආශිර්වාදමත් පුද්ගලයෙක් විය. ඔහු ඔහුගේ නොසිතු මොහොතට එලබුනේය. දෙවිදුන් ඔහුව එක් රාත්‍රියකින් යතාතත්වයට පත් කලේය. දෙවිදුන්ට ඔහුට කල ලෙසම ඔබටද කල හෑකිය. ඔබගේ වෙනස් විමට සෑම විටම බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *