එසේම, පුරුෂයෙනි, ඔබ සැමගේ යාච්ඤාවලට බාධා නොපැමිණෙන පිණිස, වඩා දුර්වල භාජනවූ භාර්යාවන් සමඟ දැනගැන්මේ හැටියට වාසයකරමින්, ඔවුන් ජීවනයේ අනුග්‍රහයට හවුල් උරුමක්කාරියන්ද බැවින් ඔවුන්ට ගෞරව දෙන්න. 1 පේතෘස් 3:7 

ඔබ මිනිසුන්ට සලකන අකාරයට අනුව ඔබගේ යෑදුම ක්‍රියාත්මක වන අකාරය හා බලය වෙනස් වන්නේය. බියිබ්ලය පවසන පරිදි ධර්මිෂ්ථ කෙනෙකුගේ යෑදුම ඉතා බලවත්ය. අප අන් අයට ගෞරවයෙන්, කරුණාවන්තකමින්  සලකන්නේ  නෑති නම් අප උන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ථකම ක්‍රියා කිරිමට ඉඩ නොදෙන්නේය,  එලෙස ක්‍රියා කරන විට දෙවිදුන්ගෙ බලය ඔබෑගි ජීවිතයේ ක්‍රියාත්මක වීමටත් ගෑදුම් වලට බධා පෑමිනීමත් සිදු වන්නෙය. 

මෙය විවහායේදි ඉතා වෑදගත්ය. මන්ද විවහාය දෙදෙනෙකු අතර සම්බන්ධකමක් පමනක් නොව. විවහාය යනු ආදරය ඉගෙන ගන්නාවු එකමුතු තාවයකි. දෙදෙනෙකු විවහා වු විට දෙදෙනා ආත්මිකව හා ශාරීරිකව එක් කෙනෙකු බවට පත් වන්නේය. නමුත් එය ඈදහිලිවන්තයන්ට බලපාන්නේය. අප කරුණාවන්තව හා ගෞරවාන්විතව එකි නෙකාට සෑලකිය යුතුය.  අප ඒ කරන ආකාරයටම අප දෙවිදුන්ටද සලකන්නේය. අද පටන් එකිනෙකාට ආදරයෙන් සලකන්න එවිට ඔබගේ යෑදුම ඉතා බලගතු වන්නේය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *