තවද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ නිතරම අප ජයට පමුණුවන්නාවූ, සියලු තැන්වල අප ලවා උන්වහන්සේව දැනගැනීම නැමති සුවඳ පතුරුවන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේට ස්තුතිවේවා. 2 කොරින්ති 2:14

අපගේ ජිවිතයේ, අපට බලාපොරොත්තු නොවු ප්‍රශ්න වලට මුහුන දීමට සිදුවේ.
අප ඈදහිලිවතුන් වුවා කියා එම ප්‍රශ්න අප වෙත නොපෑමිනෙන්නේයයි කිව නොහෑකිය. බයිබලය පවසන පරිදි යහපතුන්ට සහ අයහපතුන්ට එක ලෙස සිදුවන්නේය. නමුත් මෙවෑනි දෙයකට අප මුහුන දෙන විට අප කලබලයට පත් වන්නේය. නමුත් එම ප්‍රශ්නය උන් වහන්සේට පුදුමයක් නොව. එය ඔබට බලාපොරොත්තු නොවු දෙයක් වුනත් දෙවියන් වහන්සේ එහි අවසානය ආරම්භයේ සිට දන්නා සේක. එහි තේරුම ඔබ මුහුන නොදුන්නාවු දේ වලට පවා උන් වහන්සේ ඔබව සුදානම් කර ඈති බවය. ඔබට මුහුන දෙන්නාවු සෑම සටනකටම උන් වහන්සේ ඔබව සුදානම් කරන සේක. උන් වහන්සේ ඔබට පෙර ගොස් එහි ඈති ඈද තෑන් කෙලින් කරන සේක.

අද දවසේ, ඔබගේ ප්‍රශ්නයට අවධානය යොමු නොකර , උන් වහන්සේ වෙත අවධානය යොමු කරන්න. උන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටින බව අමතක නොකරන්න. උන් වහන්සේ ඔබව සමාදානයේ මාවත් වල ගෙන යන සේක. උන් වහන්සේ ඔබව ජයක්ග්‍රාහානය වෙත ගෙන යන සේක. කුමන දෙයක් සිදු වුනත් සතුරා ඔබට විරුද්ධව ගෙන එන දෙය උන් වහන්සේ ඔබගේ යහපත සදහා වෙනස් කරන සේක. දෙවිදුන් සුදානම් කල ඒ අනගේ ආනාගතයට පියමන් කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *