සිහි කල්පනාව ඇති මනුෂ්‍යයා ඉක්මනට නොකිපෙයි;  වරදක් නොසලකා හැරීමද ඔහුගේ ගෞරවයක්ය.  හිතෝපදේශ 19:11

සෑමදාම අපගේ ජිවිතයේ අපගේ සිත අමනාප කර ගෑනීමට බොහො අවස්ථාවන් උදා වන්නේය. සෑලසුම් කල දෙයක් ඉටු නොවීම. කෙනෙක් සමග කෙන්ති ගෑනීමට . පෑයෙන් කල යුතු දෙයට වෑඩී කාලයක් ගෑනීම වෑනි කාරනා වලදි අපගේ සිත අමනාප විය හෑකිය. නමුත් අපට එන්නාවු දේ අතරින් 90% ක්ම අප එයට මුහුන දෙන ආකාරයෙන් අපට ඒ අමනාපකම් මග හරවා ගත හෑකිය.
අප සෑම දවසක්ම උද්යෝගයෙන් හා බලාපොරොත්තුවෙන්. දෙවිදුන් කෙරෙහි
සම්පුර්ණ විශ්වාසයෙන් හා උන් වහන්සේගේ කරුණාව විශ්වාස කරමින් ආරම්භ කරන්න. නමුත් සමහර දවස් අප සෑලසුම් කල ආකාරයට සිදු නොවීමට ඈති අවස්ථාවන් බොහෝය. නමුත් සමාදානය ඔබ ගන්නාවු තීරණයක්ය . සමාදානය හෝ වියවුල් බාවය ඔබ ගන්නාවු තීරණයේ පලයක්ය. එය ඔබට පාලනය කල හෑකිය. ඔබගේ සිත අමනාප වීමට ඔබ ඉඩ හෑර ඈත්තේ කුමක්ද? වාහාන තද බදයද, කාලගුණයද නෑතහොත් වෙන කාරනාවක්ද අදම ඒ සදහා නෑවතීම තබන්න. ඔබගේ තීරණය ඉතා පහසුය . මම මේ කාරනය නිසා මින් පසු මාගේ සමාදානය විනාශ කිරීමට ඉඩ නොදෙමි. එසේ කර දෙවිදුන් ඔබට සුදානම් කල ආශිර්වාදය වෙත පිය නගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *