ස්වාමිනි, මාගේ එදිරිකාරයෝ කොපමණ වැඩිවූද! මට විරුද්ධව නැගිටින්නෝ බොහෝය.
2දෙවියන්වහන්සේ තුළ ඔහුට ගැළවීමක් නැතැයි මාගේ ප්‍රාණය ගැන කියන්නෝ බොහෝය.
3නුමුත් ස්වාමිනි, ඔබ මා අවට පලිහක්ද මාගේ ගෞරවයද මාගේ හිස ඔසවන්නාද වනසේක.
 ගීතාවලිය 3: 1-3

දාවිත් මෙම ගීතය ලියන විට. ඔහු අමාරු කාලයක් පසු කරමින් සිටියේය. ඔහු
ඔහුගේම පුත්‍රයාගෙන් ඔහු පලා යමින් සිටියේය. ඔබට සිතා ගත හෑකිද?
ඔහු ඒ මොහෝතේ කෙතරම් පිඩාපක් මෑදින් ගම්න් කරමින්, මනස වියවුල්ව,
හදවත බිදි, ඔහුට මිනිසුන් ද්‍රෝහි වී හා ඔහුව අත් හෑර දමා ගත දමා සිටිය මොහොතක්ය. ඔබට මෙවෑන් දෙයකට මුහුන දෙමින් සිටිනවාද? ඒ මොහෝතේ ඔහු දෙවිදුන්ට ඔහුගේ ප්‍රශ්න ගෑන පෑවසුවා පමනක් නොව. ඔහු දෙවිදුන්ගේ යහපත් බාවය
කෙරෙහි ඈදහිල්ල තබා උන් වහන්සේ ඔහුව ආවර්ණය කර ඈති ආකාරය සිහි
කරමින් කුමන දේයක් වුනත් දෙවිදුන් කෙරෙහි ඔහුගේ අවදානය යොමු කලේය.

අප මතක තබා ගත යුතුය, ඔබ පිඩාවල් මෑදින් යන්වා විය හෑකිය .
නමුත් දෙවිදුන් ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්නේය. ඔබ අමාරු සබදකමක් පවත්වාගෙන  යනවාද? ඔබ ආර්ථිකයෙන් පිඩා විදිනවාද? රෝගයකින් පිඩා විදිනවාද? දෙවිදුන් ඔබව යතාතත්වයට පත් කිරීමට යයි. ඔබ යතාතත්වයට පත්වීම සිහිනයක් යෑයි ඔබට සිතෙන්වා විය හෑකිය නමුත් ඈදහිල්ලෙන් සිටින්න දෙවිදුන්ගේ හස්තය ඔබගේ ජිවිතයේ ක්‍රියා කරන ආකාරය ඔබ දෑකිමට යයි. ඔබ ජය ගෑනිමට යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *