මේ සියල්ල සිද්ධවූයේ-බලව, කන්‍යාව ගර්භිණීව පුත්‍රයෙකු බිහිකරන්නීය;
උන්වහන්සේට එම්මානුවෙල් යන නාමය තබනවා ඇත.කියා ස්වාමීන්වහන්සේ අනාගතවක්තෘ ලවා කියෙවු කීම සම්පූර්ණවන පිණිසය. ඒ නාමයේ අර්ථය නම් දෙවියන්වහන්සේ අප සමඟය යනුයි.  ශු. මතෙව් 1-22

බයිබලයේ,  යේසුස් යන නාමයේ බොහෝ නාමයන් පෙන්වා දි ඈත.  එහි එක් නාමයක්නම්  එම්මෑනුවෙන් එනම් දෙවිදුන් අප සමගය යන්නයි. යේසුස් වහන්සේ පොලොවට පෑමිනිමට ප්‍රථමව . ශුද්ධාත්මයානන් දේවමාලිගාවේ කාබරයකට සීමා විය. උන් වහන්සේ හා සමිප වීමට මිනිසුන්ට බොහෝ කාර්යයන් ප්‍රමානයක් කිරිමට සිදුවිය. නමුත් වර්ථමානයේ උන් වහන්සේගේ ඈදහිලිවතුන් ලෙස . යේසුස් වහන්සේ අපගේ  ගෑලවුම්කෑරු ලෙස පිලිගත් විට.  උන් වහන්සේ අපව පවිත්‍ර කරනවා පමනක් නොව උන් වහන්සේ අප සමග වාසය කරන සේක.  උන් වහන්සේ අපගේ ආත්මය සමග එක්ව එක් පුද්ගලයෙක් වන්නේය. ඔබ ගන්නා හුස්මට වඩා උන් වහන්සේ ඔබට සමිප වන සේක. 

දෙවිදුන් ඔබ සමග සෑමවිටම සිටිම කෙතරම් මනහරද? කෙතරම් සමාධානයක්ද? කෙතරම් ප්‍රිතියක්ද? ඔබගේ දිනුම් කනුව ඔබ ලගය.  ඔබ තිනිව , වේදනාවෙන් , රෝගයනෙ හෝ සිත් තෑවුලෙන් ඉන්නවාද? බිය නොවන්න දෙවිදුන් ඔබ සමගය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *