තවද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ නිතරම අප ජයට පමුණුවන්නාවූ, සියලු තැන්වල අප ලවා උන්වහන්සේව දැනගැනීම නැමති සුවඳ පතුරුවන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේට ස්තුතිවේවා.  2 කොරින්ති 2 :14

ජිවිතයේ අප සෑම දෙනාටම බලාපොරොත්තු නොවු දේ වලට මුහුන දිමට සිදු වේ, අප ඈදහිලිවතුන් නිසා හෝ ශුද්ධවන්තයන් නිසා අපව එම දේ වලට මුහුන දිමට සිදු නොවේයෑයි සිතිය නොහෑක. බයිබලය පවසන්නේ වර්ෂාව හොද සහ නරක සියල්ලටම එක ලෙස ලෑබෙන බවය. අප මෙවෑනි අවස්ථාවන් වලට මුහුන දෙන විට අප නොදෑනුවත්වම කලබලකාරි ස්වරූපයකට වෙනස් වේයි නෑතහොත් මනසින්වෑටීමකට පත් වෙයි. නමුත් සුභ ආරංචියනම් අපට ඒ ප්‍රශ්නය නොදෑන පෑමිනියත් . දෙවිදුන්ට එහි ආරම්භය සහ අවසානය උන් වහන්සේ දෑන්නේය. ඔබට තවමත් මුහුන දීමට සිදු නොවු ප්‍රශ්න සදහාද උන් වහන්සේ පිළිතුරු සුදානම් කර අවසන්ය. සෑම සටනකටම උන් වහන්සේ ඔබව සුදානම් කරන සේක, ඔබට පෙර ගොස් එහි බධා ඉවත් කරන සේක.
ඔබගේ මනස ප්‍රශ්නය දෙස නොබලා දෙවිදුන් දෙස බලන්න හුරු කරන්න. උන් වහන්සේ සෑම විටම ඔබ ලග සිටින සේ ක්‍රියා කරන්න. කුමන දෙයක් ඔබ වෙත පෑමිනුනත් ඒ සියල්ල ඔබගේ යහපත සදහා ක්‍රියා කරන බව සිතේ තබා ගන්න. උන් වහන්සේ සෑම විටම ඔබව ජයක්ග්‍රාහනය සදහා මෙහෙයවන සේක. උන් වහන්සේට ඔබ කෙරේ විශාල සෑලසුමක් ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *