නුමුත් ලියා තිබෙන ලෙස: දෙවියන්වහන්සේ විසින් තමන් ප්‍රේම කරන්නන්ට සූදානම්කළ යම් දෙයක් ඇද්ද ඒ දේ ඇසට නොපෙනුණේය; කනට නොඇසුණේය, මනුෂ්‍යයාගේ සිතට නොපැමින්නේය.නුමුත් දෙවියන්වහන්සේ ස්වකීය ආත්මයාණන්වහන්සේ කරණකොටගෙන අපට ඒ දේ එළිදරව්කළසේක. මක්නිසාද ආත්මයාණන්වහන්සේ සියලු දේ, එසේය, දෙවියන්වහන්සේගේ ගැඹුරු දේවල් විමසනසේක.  1 කොරින්ති 2:9-10

ඔබ ඔබගේ රහස් කතා කරන්නේ කා සමගද?  බොහෝ දෙනා සමීපතම කෙනා   සමග ඔබගේ ඈතුලාන්ත අදහස්  බෙදා ගෑනිමට අප පුරුදු වී ඈත. මිනිසුන් එලෙස කරද්දි . ඔබ දන්නවාද දෙවිදුන්  උන් වහන්සේගේ රහස් බෙදා ගන්නේ කා සමගද කියා?මිනිසෙකුගේ ප්‍රාණය ආත්මයේ ආදහස් දන්නා සේ. දෙවිදුන්ගේ ප්‍රාණය ආත්මයේ අදහස් විමසන්නේය.  දෙවිදුන්ගේ ප්‍රාණය අප තුල වසන බෑවින් අපටද උන් වහන්සේගේ රහස් එළි කරන්නේය. 

 

උන් වහන්සේ ඔබ ගෑන ඉතා සෙවිල්ලෙන් සිටින බව දෑන ගෑනිමට උන් වහන්සේ කෑමතිය. ඔබ වෙනුවෙන් උන් වහන්සේ සතුව ඈති සෑලසුම් කියා දිමට උන් වහන්සේ කෑමෑත්තෙන් සිටින සේක. ඈදහිලිවන්තයකු ලෙස  ඔබ උන් වහන්සේගේ දරුවෙක්ය.  උන් වහන්සේගේ යහලුවෙක්ය. උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්ත ඔබ සමග සියලුම දේ කතා කිරිමය. කෙතරම් වටින දෙයක්ද. ඔබගේ හදවත විවෘත කරන්න. එවිට උන් වහන්සේගේ රහස් ඔබට එළිදර්ව් කරන සේක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *