අලසයාගේ ප්‍රාණය ආශාවන නුමුත් ඔහුට කිසිවක් නැත;
එහෙත් කඩිසරයන්ගේ ප්‍රාණය තරවෙයි. හිතෝපදේශ 13 :4 

දෙවිදුන් ඔබට ආශිර්වාද කිරීමට බලාගෙන සිටියි. උන් වහන්සේගේ යහපත්බාවය හා කරුණාව පෙන්වීමට උන් වහන්සේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියි. උන් වහන්සේගේ
කාර්යය සම්පුර්ණ කීරීමට උන් වහන්සේ පොරොන්දු වූ නමුත් ඔබද ඔබට පෑවරුනු
කාර්යය නිම කිරීමට උවමනාය. ඔබ සෑම දෙයකදිම කඩිසරව කීකරු විය යුතුය.
උන් වහන්සේගේ අණ පනත් රෑකීමට කඩිසර විය උතුය.
මතෙව් හී සදහන් වන තෑලෙන්ද උපමාව පරිදි අපත ඒ පළමු සේවකයා ලෙස මහත්
ආශිර්වාදයක් ලෑබීමට ක්‍රියා කල යුතුය.
අප මහත් දේ ලබන්නේ කෙසේද? බොහෝ වේලාවට අප මහත් දේ ගෑන සිතු විට
එය කිරීමට මහත් දේවල් වුවමනායි යන්න අපගේ නිගමනයි. නමුත් දෙවිදුන්ගේ
ක්‍රියා කාලාපය එය නොවේ උන් වහන්සේ සෑම මොහොතේම ඉතාම කුඩා දෙය ඉතා
විශාල දෙයක් බවට පෙරලයි. පන්දහසහට හාරදාහසකට කෑම දුන් අවස්ථාවන්
සිහියට නගන්න. උන් වහන්සේට උවමනා වන්නේ ඔබ සතුව ඈති ඉතාම කුඩා දේය.
එය ඔබගේ යෑදුම විය හෑකිය නෑතහොත් ඔබගේ කාලය විය හෑකිය .. නෑතහොත් ඔබම
ඔබ හදුනා නොගත් තෑලෙන්තයක් විය හෑකිය. ඒ දෙය ලබා දීමට ඔබ සුදානම්ද?
උන් වහන්සේට ඒ කුඩා දෙය දෙන්න එවිට උන් වහන්සේ ඔබගේ සියලුම දේ වර්ධනය
කර ඔබව ආශිර්වාදමත් පුද්ගලයෙකු කරනවා ඈත.

 

– සහෝදර තිළිණ වීරසේකර –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *