මක්නිසාද දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ සූර්යයෙක්ය, පලිහක්ය.
ස්වාමීන්වහන්සේ අනුග්‍රහයත් මහිමයත් දෙනසේක.
අවංකලෙස හැසිරෙන්නන්ගෙන් කිසි යහපතක් නොවලක්වනසේක.  ගීතාවලිය 84 :11

අද දවසේ ඔබට උවමනා කුමක්ද? සමාදානයද? සෑපයිමද? මග  පෙන්විමද?

උන් වහන්සේගේ වචනයේ පොරොන්දු වනවා උන් වහන්සේ කිසිම යහපතක් උන් වහන්සේගේ  ඉදිරියේ අවංකව හා නොකෑලෑල්ව හෑසිරෙන්නන්ගෙන්  නොවලක්වන බව. ඔබ සිතනවා විය හෑක ඔබ  අවංකව හෝ නොකෑලෑල්ව සිටිනවාද කිය. සුභ කාරණාවනාවනම් ඔබ යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්  මොහොතේම ඔබ  නොකෑලෑල් මාවතක ගමන් කරන්නේය , අතීතය උන් වහන්සේගේ ඈස් ඉදිරියෙන් මකා දමන්නේය. 

ඔබ වෑරදි හා අතපසු වීම් විය හෑකිය. යෝහාන් 1.9 පරිදි අපගේ පාපයන් කියා දෙනවානම් අපට සමාව දි ඒවා නිවරදි කර දීමට උන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටින සේක.  ඔබ පසුතෑවිලි වී පව් කමාව ලබා ගත් විට ඔබ නොකෑලෑල්ය. . 

ඔබ තේරුම්ගත යුතුයි දෙවිදුන්ගේ කමෑත්ත උන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ වෙත දක්වා ඔබට ගෞරවය ලබා දිමටය. ඔබට තවමත් දෑනෙනවාද ඔබ තුල දුර්වලකමක් පවතිනවා කියා. අද දවසේම දෙවිදුන් වෙතට ගොස් එය පවසන්න.  උන් වහන්සේට ඔබව අලුත් කරන්න ඉඩ දෙන්න. උන් වහන්සේ ඔබට සුදානම් කල දේ ලබා දීමට ඔබව සුදුස්සකු කරන්න කියා පවසන්න. ඔබගේ ජිවිතයේ සෑම දවසක්ම සතුටින් හා ජයෙන් ගත කිරිමට උන් වහන්සේට ආශිර්වාද කරන්න කියා පවසන්න. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *