ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල කරණකොටගෙන ගැළවීම පිණිස ඔබ නැණවත්කරන්ට පුළුවන්වූ ශුද්ධලියවිලි ඔබ බාල වයසේ පටන් දැනගන සිටින බවත් දැන, ඒවායෙහි පිහිටා සිටින්න. දෙවියන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා සම්පූර්ණව, සියලු යහපත් ක්‍රියාවලට සූදානම්ව සිටින පිණිස දේවානුභාවයෙන් දුන් මුළු ලියවිල්ල ඉගැන්වීමටත් තරවටුවටත් හික්මවීමටත් ධර්මිෂ්ඨකම ගැන ගුරුකම් දීමටත් ප්‍රයෝජනවත්ව තිබේ. 2 තිමෝති 3 :15+16

දෙවිදුන් ඔබගේ ජිවිතයේ උන් වහන්සේගේ සෑලෑස්ම සම්පුර්ණ කිරීම සදහා වුවමනා දේවල් සියල්ලම ඔබ තුල සුදානම් කර ඔබව උන් වහන්සේගේ වචනයෙන් පුරවා අවසන්ය. එහින් තේරුම් යන්නේ දෙවිදුන් ඔබව කෑදවු දෙය කිරීමට ඔබ හෑකියාව ඈති බවය. ඔබට අරමුණු ඉටු කිරීමට හෑකිය. ඔබව සිහිනයන්ගෙන් , නව අදහස් වලින් හා නිර්මාණයන්ගෙන් ඔබ සාර්ථකවත් කිරීමට ඔබව පුර්ණකර අවසන්ය. ඔබට පෑමිනෙන පීඩාවන්ගෙන් ඔබට ජය ගත හෑකිය. ඔබව සෑම සටනක් සදහාව සුදානම් කර අවසන්ය. වුවමනා ආයුධයන් සපයා අවසන්ය. දෙවිදුන් එය සපය පමනක් නොසිටින්නේය ඔබ වෙනුවෙන් දිවා රෑ උන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්නේය. ඔබට පෙර ගොස් ඔබට නව මාවත්  ඒ සදහා උවමනා කරන්නාවු දේ සුදානම් කරන්නේය. ඔබට ජයක්ග්‍රාහයෙකු ලෙස ජිවත් වීමට උවමනා කරන්නාවු සියලුම දෑ ඔබ සතුය.

ඔබ අතීතයේදි මෙය නොදකින්න ඈත නමුත් ඈදහිල්ලෙන් සිටින්න. මෙය කාලයේ ප්‍රශ්නයක්ය, ඔබගේ ජයක්ග්‍රාහානය අත ලගය. ඔබගේ මනස පරාජයේ සිතිවිල්ලෙන් පුරවා නොගන්න. ජයක්ග්‍රාහි මනසක් නිර්මාණය කර ගන්න. මට දෙවිදුන් තුල සියල්ල කර හෑකි යෑයි සිතන්න. මට සෑම දෙයක්ම ජය ගත හෑකියෑයි සිතන්න. ඔබව කෑදව්වාවු සියල්ල දේ කිරීමට ඔබට හෑකියෑයි සිතන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *