මම ඔබට ස්තුතිකරන්නෙමි;
මක්නිසාද මම භයානකලෙසත් පුදුම ලෙසත් සාදනලද්දෙමි.
ඔබගේ කර්මාන්ත ආශ්චර්යමත්ය;
මාගේ ආත්මයද ඒ බව මනාකොට දනියි. ගීතාවලිය 139:14

වසර කිහිපයකට ප්‍රථම මම රාත්‍රි කෑමකට හදුනන පුද්ගලයෙකුගේ නිවසට ගියෙමි. එහි බිත්තියේ පින්තුරයක් එල්ලා තිබුනි නමුත් මට එහි කිසි වටිනාකමක් හෝ ලස්සනක් පෙනෙන්නට නොවිනි. එය හරියට කුඩා ලමයෙකු ඈන්දාවු දෙයක් මෙනි. ඒ හිමිකරුවන් ධනවත් පන්තියේ අය විය. නමුත් රාත්‍රි කෑමෙන් පසු ඒ පින්තුරය ගෑන කතා වන්නට විය හිමිකරු ඒ ගෑන බොහෝ වේලාවක් වර්ණනා කර අවදානයේදි එහි මිළ මට පෑවසිය. ඔහු ඒ සදහා මිලියන ගනනාවක් ගෙවා ලබා ගත් එකකි. නමුත් මට ඒ පින්තුරයේ කිසිදු
වටිනාකමක් හෑගෙන්නට නොවිනි. නමුත් එය කාගේ නිර්මාණයක්ද කියා දෑනගත්තෙමි එය ලෝකයේ විශිෂ්ථ චිත්‍ර ශිල්පියෙකුගේ නිර්මාණයකි. 


මම එහින් ගත් ආදර්ශය නම් , පිටතින් පෙනෙන ආකරයට වඩා එහි නිර්මාණ කරුගේ හා එය නිමවිමට යොදා ගත් ආකාරය අනුව එහි වටිනාකම නියම වන බවය. ඔබ දෙවිදුන්ගේ බයන්කරව නිර්මාණය කල කෙනෙකි. ඔබට දෙවිදුන්ගේ ගති ගුණ ඈත. ඔබ උන් වහන්සේ ගෑන සාක්ෂි දරන්නේය. එම නිසා ඔබට වටිනාකමක් නියම කල නොහෑක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *