ඔබ සැම මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවී, දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත එනම් යහපත්වූ පිළිගත යුතුවූ සම්පූර්ණවූ දෙය කුමක්ද කියා දැනගන්නා පිණිස, සිත අලුත්කරගැනීමෙන් අන්‍යාකාර ඇත්තෝ වෙන්න. රෝම 12:02

ජයක්ග්‍රාහිව ජිවත් වීමට නම් ඔබ නව පුරුදු ඈති කර ගත යුතුය.  ඔබ පරාජිත මානසිකත්වයක් බොහෝ කාලයක්  පවත්වා ගෙන තිබේනම් ඔබ ඔබගේ ඒ මනස බෑ කියන්නාවු මානසිකත්වය ඔබට පුලුවන් යෑයි විශ්වාස කරන්න.  ඔබට සුව නොවේයෑයි සිතෙනවානම් සුවය දෙවිදුන් නිදහස් කරන්නේ යෑයි සිතන්න.  මට කිසිම යහපතක් සිදු නොවන්නේ යෑයි සිතෙනවා නම්  දෙවිදුන්ගේ කරුණාව මා වෙත යොමුව තිබේ . ඔබ බොහෝ අත්පසු වීම් කර තිබෙනවා නම්  එය සිතට වද දෙන්වා නම්  ඔබව සෝදා ඈත. මුදවා ඈත සමාව දී ඈතයි  සිතන්න.  මාගේ ජිවිතයේ ස්වර්ණමය දවස් ඉදිරියේ ඈතෑයි සිතන්න. 

ඔබගේ සියලු දේවල් කේසේ තිබේ දෑයි වෑදගත් නෑත.  කෙතරම් ප්‍රතික්ෂේප වුනත් වෑදගත් නෑත. මෙලෙස කෙතරම් කාලයක් පෑවතුනේදෑයි වෑදගත් නෑත. අවසාන තීරණය ඈත්තේ දෙවියන් වහන්සේ තුලය.   දේවියන් වහන්සේ අවසාන කරන තුරු එය අවසාන නොවන්නේය.  ඔබගේ ඒ පරාජය ඉවත ලන්න. අවතක්සේරු කර ගෑනිම ඉවත් කරන්න. උන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ඔබගේ ජිවිතයේ ඉටු වනවා ඈත . උන්වහන්සේ සමග එකතු වන්න. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *