නුමුත් මධ්‍යම රාත්‍රිය පමණේදී පාවුල්ද සීලස්ද යාච්ඤාකරමින් දෙවියන්වහන්සේට ගී කීවෝය, හිරකාරයෝද ඔවුන්ට ඇහුම් කන්දීගන සිටියෝය; හදිසියෙන් මහත් පොළෝකම්පාවක් විය, එයින් හිරගෙයි අත්තිවාරම් සෙලවුණේය. එකෙණෙහිම සියලු දොරවල් ඇරුණේය; සියල්ලන්ගේ බැඳුම්ද මිදුණේය. ක්‍රියා 16 : 25-26

සුභ ආරංචිය කියු වරදට පාවුලු සහා සීලස් සිරගතව අසාධාරණ ලෙස තලා පෙලා
නඩු වාරය පෑමිනෙන තෙක් ඔවුන් සිටින විට ඔවුන්ට කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නෑතිව
වේදනාවෙන් සිටින විට. සියල්ල නිමවී ඈති බව ඔවුන්ට සිතෙන්නට ඈති. නමුත් එවෑනි
අවස්ථාවක සිටියත් ඔවුන් යෑදුම හා ප්‍රසන්සාව අත්නොහෑරියේය.
ඔවුන් මෑදියම් රෑයේදි පවා ඔවුන් දෙවිදුන්ව පෑසසුවේය. ඔවුන් එලෙස කල බෑවින්
භුමිකම්පාවක් එවා දෙවිදුන් ඔවුන්ව ඒ බෑමි වලින් නිදහස් කලේය.

ඔබත් ඔවුන් ලෙස හිරවී සිටිනවාද? තනිකම දරාගත නොහෑකි ලෙස සිටිනවාද?
බලාපොරොත්තුවක් නෑතිව සිටිනවාද? ඔබත් පාවුල් සහ සිලස් සිදුකල ලෙස
දෙවිදුන්ට ඔබගේ අදුරු පෑයේදි ප්‍රශන්සා කරන්න. නොකඩවා එය කරන්න මන්ද ඔබගේ නිදහස ලබන පෑය පෑමිනෙන්නේය. ප්‍රසන්සාව එය ඉක්මන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *