එබැවින් මෙපමණ මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවකින් අප වටව සිටින නිසා, සියලු බරද පහසුවෙන් අප අසුකරන පාපයද අහක දමා, ඇදහිල්ලේ කර්තෘවරයාද ම්පූර්ණකරන්නාදවූ යේසුස්වහන්සේ දෙසම බලමින්, අප ඉදිරියෙහි තබා තිබෙන දිවීම ඉවසිල්ලෙන් දුවමු. හෙබ්‍රෙව් 12:1

අපට අපගේ අසල්වාසියා සමග තරග වදිමින් ජිවත් විම ඉතා පහසු දෙයකි. අප තටත් කෙනෙකුගේ තලෙන්තයන් හෝ ඔවුන් සතු දේ ගෑන සිතමින් අපට පෑවරි ඈති කාර්යය අතහෑර දමා ඔවුන් සමග තරග වදිමින් ජිවත් විමට උත්සහා කරයි. මෙය ඉතා පහසු කාර්යකි නමුත් නිමා නොවන ක්‍රියාවකි. 


අපට සෑම විටම අපට වඩා ඉහල කෙනෙක් හමුවන්නේය. නමුත් ඒ සියල්ලෙන් නිදහස් වු විට ඔබට ලෑබෙන මානසික සුවය කියා නිම කල නොහෑකිය. ඔබට කිසි කෙනෙකුව අභිබවා යා යුතු නෑත මන්ද ඔබගේ නමට දෙවිදුන් සුදානම් කල දෙයක් කිසි විටක ඔබට අහිමි වන්නේ නෑත. එම නිසා අනිසි තරගයකට ඔබ යොමු නොවි දෙවිදුන් ඔබට දුන් තරගයට ඔබගේ සම්පුර්ණ අවධානය යොමු කරන්න. එවිට දෙවිදුන් ඔබව අදියරෙන් අදියර ඔබව ඔසවනු ඈත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *