ඔබ මාගේ මුළාවයාම් ගණිනසේක.
මාගේ කඳුළු ඔබගේ භාජනයෙහි තැබුව මැනව;
ඒවා ඔබගේ පොතෙහි ලියනලද්දේ නොවේද?
මා යාච්ඤාකරන දවසේ මාගේ සතුරෝ ආපසු හැරී යන්නෝය.
මෙය මම දනිමි, දෙවියන්වහන්සේ මාගේ පක්ෂයෙහිය. ගීතාවලිය 56  8-9

ඔබ දන්නවාද දෙවිදුන්ට ඔබව කෙතරම් වෑදගත්ද කියා ? ඔබගේ ජිවිතයේ සෑම දෙයක් ගෑනම උන් වහන්සේ අවදානයෙන් සිටින සේක.  අපගේ සෑම සිතිවිල්ලක් ගෑනම . හෑගිමක් ගෑනම වගේම ඔබ යන්නාවු සෑම පීඩාවක් හා පර්ක්ෂාවක්ම උන් වහන්සේ ලියා තබන සේක . එලෙස ඔබගේ සෑම වේදානාවක්ම හා හෑඩු හෑම කදුලක්ම උන් වහන්සේ  එකතු කර ගන්නා සේක. 

උන් වහන්සේ එලෙස කරන්නේ මන්ද? ඔබගේ ජිවිතයේ ඔබට අදාල වන්නාවු සෑම දෙයක්ම උන් වහන්සේට වෑදගත්ය. මන්ද උන් වහන්සේ අප්ගේ ගෑලවුම්කාරයාය. ඔබට සිදුවුනාවු සෑම අයුතුකමක්ම උන් වහන්සේ ලියා තබා ගන්නේ ඔබ ගියාවු ඒ රලු මාවත් සදහා  ඔබට ආශිර්වාද කිරිමටය.ඔබට අහිමි උනාවු සෑම දෙයක් වෙනුවෙන් උන් වහන්සේ සියල්ල යතාතත්වයට පත් කර ඔබගේ සෑම වේදානවක්ම සුව කිරිමටය. 

අද දවසේ මතක තබා ගන්න.  ඔබගේ ඉතා කුඩා දේ ගෑන පවා උන් වහස්න්සේ තකන සේක්. ඉතා කුඩා වේදනාව පවා උන් වහන්සේ බලන සේක. ඒවා සුව කර ඔබට සමාදානය හා සතුට ගෙන දීමට උන් වහන්සේ කෑමතිව සිටින සේක. උන් වහන්සේ වෙතට හෑරි  උන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ලබා ගන්න.  ඔබගේ ආත්මය යතාතත්වයට පත් කිරිමට උන් වහන්සේට ඉඩ දෙන්න. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *