13සහෝදරයෙනි, මම තවමත් අල්ලාගත්තෙමියි නොසිතමි. නුමුත් එකක් කරමි, එනම්, පස්සෙන් තිබෙන දේ මතකනැතිකොට, ඉස්සරහට තිබෙන ඒවා දෙසම බලාගන යමින්, 14ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ දෙවියන්වහන්සේගේ උතුම් කැඳවීමේ දිනුම පිණිස දිනුම්පළ කරා දුවමි   පිලිප්පි 3: 13-15

ඔබ ඔබගේ අතීතය අමතක කර දෑමීමට ඔබ තීරණයක් ගෙන තිවෙනවාද? ඔබට මෙම ප්‍රශ්නය කෙනෙක් ඔබගෙන් අසුවොත් සමහර විට ඔබ පවසාවි මම එය කරන්නේ කොහොමද? මම පසු කරාවු ඒ දෙවල් මම කෙසේද අමතක කරන්නේ. නමුත් අමතක කර දෑමිම සිදුවන්නාවු දෙයක් නොව ඔබ විසින්ම ඔබගේ කෑමෑත්තෙන් හා ඔබගේ මානසික තෙරපීමකින් ඔව විසින්ම ඔබගේ අතීතය කෙරෙන් ජයගෑනීමක්ය.  ඔබගේ අතීතය අදුරින්, හෝ දුකින් පවතින විට එය ඔබ වර්ථමානයේ දියුණුවට බාධාවක්නම් එය සමග සමාදනය වි අත්හෑර දෑමීමක් කල යුතුය.  ඔබ ඒ මානසිකත්වය අත හරින තුරු ජයක්ග්‍රාහි මානසිකත්වය ලබා ගත නොහෑකිය.    

 ඔබගේ අතිතයේ කුමන දෙයක් සිදු වුනත් අද දවසේ ඔබ ඉදිරිය වෙනුවෙන් තීරණයක් ගන්න. උන් වහන්සේ ඔබට ඉතා අනගේ පුර්ණවත් ජීවිතයක් සුදානම් කර ඈත. උන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන බව විශ්වාස කරන්න.  ඔබ ඈදහිල්ලෙන් එය සිදු කරන විට දෙවිදුන් ඔබව නොසිතු ස්ථානයක් කරා ගෙන යනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *