මක්නිසාද දෙවියන්වහන්සේගේ පොරොන්දු කොපමණ වුණත් උන්වහන්සේ තුළ එසේය කියා වේ. එහෙයින් අප කරණකොටගෙන දෙවියන්වහන්සේට ගෞරවය පැමිණෙන පිණිස, උන්වහන්සේ කරණකොටගෙන ආමෙන්ය කියාත් වේ.  2 කොරින්ති 1:20

ඔබ දන්නවාද ඔබගේ ජිවිතයේ ඔබට වුවමනා කරන්නාවු සෑම දේ සදහා උන් වහන්සේ අනුමෑතිය දි අවසන් බව . ඒවා දෙවිදුන්ට මතක් කර දිය නොයුතු බව. මන්ද උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්ත සෑම විටම යෙසුස් වහන්සේ තුල ඔබට උපරිම ලෙස ආශිර්වාද කිරිමය.

බයිබලයේ සදහන් වන ආකරයට උන් වහන්සේ ඔබට පොරොන්දුවක් දෙන විට
ඒ පොරොන්දුව දෙන අවස්ථාවේදිම ඒ සදහා කෑමෑත්තත් හා අනුමෑතියත් දි අවසන්ය. ඒය නිෂ්චය ලෙස සිදුවන්නකි. එය ඉටු විම සදහා ඔබ ඒ පොරොන්දුව අනුව ඔබ ක්‍රියා කල යුතුය. උන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය කොන්දේසි වලින් තොරය නමුත් උන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ලබා ගෑනිමට නම් උන් වහන්සේට කීකරු විය යුතුය. ඒ සදහා කේටි උදාහරනම්
1. ඔබ දසයෙන් කොටස ගෙනෙන විට ස්වර්ගික කවුලු විවර වන්නේය.
2. ඔබ දෙමව් පියන්ට සලකන විට ඔබගේ ආයුෂ වෑඩි වන්නේය.

සුභ ආරංචියනම් ඔබ ඔබගේ හදවත දෙවිදුන්ට යටත් කර විට . උන් වහන්සේගේ සියලු අණ පනත් අනුව ඔබ උන් වහන්සේ විසින්ම මෙහෙය වන සේක. උන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහායෙන් හා බලයෙන් ඔබව පුරවන සේක. එම නිසා ඔබගේ පොරොන්දුව මේ වන විටත් අනුමත කර තින්දු කර අවසන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *