නැගිට බැබළියන්න, මක්නිසාද ඔබේ ආලෝකය පැමුණුණේය, ස්වාමීන්වහන්සේගේ තේජසද ඔබ කෙරෙහි උදාවිය.  යෙසායා 60:1

මේ පදය දෙස ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න  මෙහි කියන්නානාවු දෙවිදුන්ගේ ආලෝකය ටිකෙන් ටික පෑමිනෙන බවක් පවස්න්නේ නෑත. සමහර විට ඔබගේ  ආර්ථිකය හොද වු විට, ඔබ උපාධියෙන් සමත් වු විට හෝ ඔබ හොද දෙයක් සිදු වු විට පමනක් ඔබට ආලෝකය පෑමිනේයෑයි පවසන්නේ නෑත. දෙවිදුන්ගේ ආලෝකය හා අනුග්‍රාහය දෑනටමත් ඔබ කෙරේ පෑමින ඈත. 

මුල් බයිබල් පිටපත් වල සදහන් වන් ආකාරයට දෙවිදුන්ගේ අනුග්‍රාහය,  උන් වහන්සේගේ  ආශිර්වාදය හා සපලවත්භාවය පෙන්වා දෙයි. එය ඔබට අල්ලා හා කිරා බෑරිය හෑකි දෙයක්ය. උදාහරනයක් ලෙස ඔබ දුර්වල කෙනෙක් නොවෙය ඔබ තුල දෙවිදුන් යම් දෙයක් තබා ඈත. ඔබ අනෙක් අයට වඩා වෙනස් පුදගලයෙක්ය. ඔබ දෙවිදුන්ගේ යහපත් බාවයෙන් හදුනාගත් කෙනෙක්ය.  කෙතරම් ප්‍රශ්න ඉදිරියේදි පෑමිනියත් දෙවිදුන්ගේ අනුග්‍රාහය සම්පුර්ණයෙන් දෑනටමත් පෑමින අවසන්ය. 

ඔබ දෙවිදුන්ගේ මේ අනුග්‍රාහය තේරුම්ගත් විට ඔබ ඔබගේ බලාපොරොතුන් ඉහල නංවා ගත යුතුය. දෙවිදුන් අනෙක් අයට වඩා ඔබට වෑඩි අවධානයක් යොමා ඈති බව තේරුම් ගත යුතුය.  ඔබට නෑගිට බෑබලීමට කාලය පෑමින ඈත. මෙය ඔබගේ ආත්මයේ දෑඩිව මතක තබා ගන්න.  ඔබගේ නෑගිටීම දෙවිදුන්ගේ අනුග්‍රාහය මත පමනක් සිදු වන්නේය.  උන් වහන්සේගේ අනුග්‍රාහය ඉතා දෑඩි ලෙස ඔබ වෙත පෑමිනීමට යයි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *