ඔබව පුදුමයට පත් පත් කරන සේක,

තවද මා විසින් අද ඔබට අණකරන ඔබේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේගේ සියලු ආඥා රක්ෂාකරන්ට බලාගන්න ලෙස උන්වහන්සේගේ හඬට ඕනෑකමින් කන්දෙන්නෙහි නම් ඔබේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ පොළොවේ සියලු ජාතීන්ට වඩා ඔබ උසස් කොට තබනසේක. ද්වීතීය කථාව 28:01 පුදුමයනම් Continue Reading

Posted On :

තෙරුම් ගත නොහෑකි ලිපි ගොනුව

ස්වාමිනි, මාගේ සිත උඩඟු නොවේ, මාගේ ඇස්ද උදාර නොවේ; මහත් කාරණාවලවත් මාගේ පමණට වැඩිවූ මහත් ක්‍රියාවලවත් මැදි නොවෙමි. ගීතාවලිය 131:01 ඔබගේ ජිවිතයේ සෑලසුම් නොකල දෙයක් සිදු වු විට, ඔබ එයට හේතු Continue Reading

Posted On :

සෑබෑ සෑනසිල්ල

මනුෂ්‍යයෙකු තමාගේ මවු විසින් සනසනු ලබන්නාක්මෙන් මම ඔබ සැම සනසන්නෙමි; යෙරුසලම තුළද ඔබ සැම සැනසෙනවා ඇත  යෙසායා 66:13 අපගේ ජිවිතයේ අපට අභියෝගයන්ට මුහුන දීමට සිදුවීමේදි , අප සෑම විටම අපට හුරු Continue Reading

Posted On :